Antep Şivesiyle Kırmızı Başlıklı Kız

Bir vahıtlar (vakitler) güccük (küçük) bi gız(kız) varmış... anası ona üzerinde gırmızı külahı (şapka başlık vs) olan bi zubun (elbise) almış... gız bu zubunu yeen (çok) seviymiş... nere getse onu geyiymiş... anası "gızım dışallık (güzel bir yerde ) gey şunu,gündelee (gündelik) geyme,heder(yıpranır) olmasın" dese de gız dinnemiymiş,(dinlememiş) hep onu geyiymiş... onun üçün(için) herkes ona al külahlı gız diymiş.

bir gün "al külahlı gızım" deyin seslenmiş anası..." neneng(nine) haste(hasta) gızım, iki sıkım (topak) küfte (köfte) yooruktum (köfte yoğurmak) aha şunu ver de gel, amma gediyken ormana girme haaa" demiş

o vahıtlar(vakit) şindiki (şimdiki) garadaşın olduu yerde bostanları (bahçe) varmış, bostanın yanındaki gulübede(kulube) oturuylarmış... böyükanne de gızılhisar (bizim burda köy) köyünde oturuymuş...

"al yavrım,(yavrum) aha şo(şu) satıla da salata godum accık,(koydum az) satılımızı (kova) geri getir anası" demiş... gız üstünü başını geymiş, gızılhisara dooru gediyken "acı şo burca girim de pirpirimden(semizotu) yarpız(bitki) topliym(toplamak) iki bağ, teze teze (taze taze yisin(yesin) nenem" demiş...

bugünkü gişelerin olduu yerden burca girmiş... pirpirimi yarpızı toplamaya başlamış... bunu gören hayın gurt(kurt) "of mala bak la, hemen yimeliyim bunu, gaç gündür açım zatan" deyin düşünmüş... yarpızı, pirpirimi toplayıp yola goyulan gızın önüne atlamış hemen... gız gorgusundan altına z..mış... az galsın küfte tabaanı düşürüymüş elinden... fahat(fakat) gurt heç te eyle yiyci (yiyecek) kimi(gibi) bahmiymiş...(bakmıyormuş)

- nere gediyn gözel gız (nereden geliyosun güzel kız)
+ sıçirtiydin beni gurt ammi, bu ne kele...aha şooorda (şurda) böyükannem var, iki sıkım küfte yoorduyduk yisin dey ona da götürüym... haste gendi gazan gaynatamiy...(hasta olduğu için yemek yapamıyor)
- hmm...eyleyse (öyleyse) ben önden gaça gaça(kaça kaça) gedim de söyleyim, torunun saa küfte getiriy dey haber edim, amma bi yere tahılmadan(bir yere takılmadan) gel ha, beklemesin avrad...(kadın
+ hee eyi olur gurt ammi...
- haası evdi böyükanayın evi?(neresi büyükannenin evi)
+ aaa şoorda gurt ammi, köyün girişindeki hayatlı ev...(bahçeli ev)
- ey tamam aha gediym... demiş gurt ve gaça gaça getmiş..


gurt evi öğrendikten kelli (sonra) ayaa gıçına deye deye(koşa koşa) getmiş,sormuş soruşturmuş evi bulmuş...takta gapının tokmaana vargücüynen yüklenmiş... (tahta kapının tokmağına vargücüyle çalmış )

-kimovvv ?demiş gari
+benim böökanne, (büyükanne ) saa(sana9 küfteden salata getiriktim acı
-gapıdaki(kapı) teli çek gapı açılır,ellaam saa belletemedim (öğretemedim)şu teli çekmeyi,eyi oldu geldiin,madem de gazıniydı zatan (midesi kazınmak)

gurt bir hışımnan içeri girip garinin (karı ) başına kepmiş,(çullanmak )iki sumsuunan(yumruk) gariyi zomulatık madesine indirmiş...zatan gaç gündür açmış...

bu garinin başka zubunluu(elbisesi) yok mu acep deyip garinin ayneli sandıını(aynalı sandığını) indirmiş...garinin bayram için diktirdii zubunluu alık sırtına geçirmiş...tarpadanak oturur belliy ama kendi eşşeen(eşşek) başı gader boyu var...garinin namaz gılarken başına taktığı basmayı(eşarp) da başına keçik(bağlamak) edik sedire (yatak) uzanmış...eline de tesbahı(tesbih) almış ki gız küşümlenmesin... (korkmasın)

gız gelmiş gapıya var gücüynen yüklenmiş...gurt: (kapıyı çalmış)

-kimovvv?demiş sesini incelterek
+benim böökanne saa küfte getirdim acı iki sıkım
-gapı açık yavrım amma tel dolaba (dolap) go gendini şimdi yemicim göynüm istemiy demiş(canı istemiyormuş)

gız:
+beig(hayretler içerisnde kalmak) böökannemin sesine noluk kele(şaşırmak) gorktum (korkmuş) haa demiş...küfteyi tel dolaba goymuş,salatayı da amadana (tepsi) boşaltım satılı yumuş...

içeri geçmiş,bakmış böökannesinde bi gariplik var...

+abaavvv elinge (eline) nooluk gız böökanne,adam ayakkabısı kimin(gibi)
-seni daha eyi hoppala(hoplatmak) yapabilmek üçün gızım demiş

gurdun gulanın(kurdun kulağı) teki keçiğin(eşarp) altından çıkmış

+beigg,o ney kele...gulaana(kulak) noluk böökanne aynı bi eşşek gulaana(kulak dönük ha demiş...
-p...c gurusu o nası gonuşma(konuşma) böökanneynen,tama hasteyim böökannem,neen(niye) eyle şeyler diyn(diyosun) sen baa

+abaaav yiraag (uzak) ola gız anam o nası diş eyle
-hee tama abdest aliyken dakımlarımı (takma diş) düşürük gırdım(kırmak) tama gızım...bizim yirik ali avradı öldüünde dakımlarını çıkarmış ta saklamış...tesadüf o duyuk ta baa getirikti ala dakarsan beşiire dezze(teyze) deyip...

+tama hastelik gapan(hastalık kapmak) böök anne,dişçiye götürür yapıştırırdın gendini
-be nolucu anam arap sabunuynan yudum gendini arıca... (arap sabunuyla yıkamış)hem daha 3 aylııma çok var nası yaptırım...

+böökanne
-ha gızım
+o deeel de senin sesin niye beyle gart gart çıkiy

gurt artı dayanamamış sifli sifli(sinsi sinsi) yattıı yerden galkmış (kalkmak)

-seni eşşekoleşşeen çocuuu seni,ahret sorusu mu sorin(sormak) nalet deyik(diyip) gızın başına kepmiş...vururken vururken gızı tutmuş madesine endirmiş...

sooona da demişki:
-la yoorum tar kimin şiştim,mademe çöktü gancıklar,iki çirtik uyuyim şurda deyik sedirin üstüne yatmış...

at gibi horlamaya başlamış...tam o sırada evin önünden geçen köyün mıktarı(muhtar) japon ali horlama seslerini duymuş

+abaavv o ney la,o gari nası osuriy(osurmak ) eyle deyik gapıya yanaşmış.bi bakmış gapı yılık duruy... (kapı açık duruyor)
+bu gari heç beyle gapısını açık gomazdı yoorum hastemi ney hele girim de bahim deyik içeri girmiş
(bu kadın kapıyı hiç açık bırakmazdı ne acaba bir gireyim de bakayım9
bi de ne görsün sedirin üzerinde bok tuluu gibi bitene gurt yatiy, (bi tane kurt yatıyormuş)madesi de tar kimi şiş... (midesi tıka basa dolu)

+abaav la bu gurt bu gariyi yiyik tama deyik te eline geçirdiği ganne gırığıynan (şişe parçası cam ) gurdun üzerine seerdmiş... (çullanmış)
gurt uyuyken başına kepmiş,vur ha vur haş etmiş gendini... (ağzını gözünü düzlemiş)elindeki ganne gırıınan(
şişe parçası cam)madesine deşinçi(midesini bıçaklamış) bi de bakmış gariynen gız(kadınla kız) gurtun madesinde...

hakiye de burda bitmiş...
*

 

Yorum Yaz
Arkadaşların Burada !
Arkadaşların Burada !